Sprawy pracownicze


Jako adwokat działam zarówno w imieniu pracodawców jak i pracowników przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. W szczególności świadczę pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących:

  • zawierania oraz wypowiadania umowy o pracę jak również umowy zlecenia, o dzieło;

  • konstruowania umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy;

  • konstruowania regulaminów pracy i wynagradzania;