Sytuacja finansowa branży hotelarskiej

„Wrzesień zamyka najgorętszy okres wakacyjny w polskich hotelach. Liczba gości w porównaniu z lipcem i sierpniem maleje, ale hotelarze nie mają na co narzekać. Wrzesień jest czwartym miesiącem pod względem średniego obłożenia i liczby udzielonych noclegów (po sierpniu, lipcu i czerwcu). Wraz z końcem lata hotele, szczególnie te w wakacyjnych kurortach powoli kończą sezon. Optymistyczne […]

Agencje reklamowe z większymi długami

„W I półroczu 2019 r. wydatki na reklamę w Polsce wzrosły jedynie symbolicznie. Po sześciu miesiącach ich dynamika w porównaniu z takim samym okresem ub.r. wyniosła zaledwie 1,2 proc. Stagnacja branży reklamowej odbija się też w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Obecnie widnieje w niej 3733 takich firm – głównie małych agencji. Są winne swoim […]

Życie młodych na kredyt

„Z danych BIK wynika, że ponad 600 tys. młodych Polek i Polaków żyje na kredyt. Na 21,4% osób w wieku 18-24 lat prawie co piąta osoba (16%) spłaca kredyt. W strukturze spłacanych zobowiązań najwyższy udział mają kredyty gotówkowe i ratalne (65,5%). Średnio młody kredytobiorca zaciągnął kredyt gotówkowy na kwotę 12 925 zł. Średnia wartość do spłaty z […]

Monitoring pracy pracowników a RODO

Monitoring poczty elektronicznej pracowników Na jakiej podstawie pracodawca może prowadzić monitoring poczty elektronicznej pracownika? Pracodawca może monitorować pocztę elektroniczną swoich pracowników, ale musi pamiętać, że uprawnienie to dotyczy tylko służbowej poczty elektronicznej. Ma takie prawo, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. […]

Zatrudnienie pracowników a RODO cz. III

Przekazywanie danych w związku z oferowanymi przez pracodawcę dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi Coraz częściej pracodawcy, aby zachęcić pracowników do podjęcia pracy w ich firmach oferują różnego rodzaju udogodnienia np. karnety na siłownię, prywatną opiekę zdrowotną czy też dodatkowe ubezpieczenia pracownicze. W związku z faktem, iż korzystanie z tych udogodnień jest w pełni dobrowolne, pracodawca nie może […]

Zatrudnienie pracowników a RODO cz. II

Udostępnianie danych pracowników podmiotom zewnętrznym. W czasie trwania stosunku pracy pracodawca niejednokrotnie zmuszony jest udostępnić dane pracowników innym podmiotom w celu realizacji przez nie ich uprawnień bądź w związku z oferowaniem przez nie na rzecz pracodawcy jak i jego pracowników pewnych usług. W każdej takiej sytuacji pracodawca musi mieć podstawę prawną zarówno do udostępnienia danych […]

Zatrudnienie pracowników a RODO cz. I

W ramach stosunku pracy istnieje nieustanna potrzeba wymiany informacji, w tym o pracowniku. Jej konieczność może wynikać z obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, z charakteru wykonywanej przez pracownika pracy bądź też z uwagi na interes pracodawcy lub samego pracownika. Należy pamiętać, że ochrona danych osobowych pracownika nie jest absolutna i nie zawsze zależy od […]

Rekrutacja pracowników a RODO

Jakie dane kandydata pracodawca może gromadzić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca może zadawać szereg szczegółowych pytań odnoszących się do informacji, jakie kandydat na pracownika zawarł w swoim CV. Musi jednak pamiętać, że powinny się one odnosić wyłącznie do kwestii związanych ze stanowiskiem, na które on aplikuje. Należy unikać zadawania pytań, które kandydata […]

Poszukiwanie pracowników a RODO cz. II

Znaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgoda jest jedną z podstaw prawnych uprawniających do przetwarzania danych. Dotychczasowa praktyka zamieszczenia w liście motywacyjnym CV zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych nie jest właściwa. Zgoda, a w szczególności wyraźna zgoda na przetwarzanie wybranych danych może być niezbędna jedynie w określonych sytuacjach. Czy pracodawca może przetwarzać dane […]

Poszukiwanie pracowników a RODO cz. I

Bez względu na to, w jaki sposób pracodawca będzie poszukiwał kandydatów do pracy, proces ten zawsze będzie wiązał się z pozyskiwaniem przez niego danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listach motywacyjnych, świadectwach pracy, listach referencyjnych, zaświadczeniach itd.). Pracodawca powinien przetwarzać tylko takie dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania, jakim jest […]