Sprawy rodzinne


Jako adwokat reprezentuję moich Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W szczególności świadczę pomoc prawną w sprawach rodzinnych dotyczących:

  • alimentów lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego;

  • rozwodu lub separacji;

  • podziału majątku wspólnego;

  • ubezwłasnowolnienia;

  • władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dzieckiem;