Sprawy cywilne


Jako adwokat reprezentuję moich Klientów na każdym etapie prowadzenia sporów cywilnych, tj. w negocjacjach przedsądowych, w postępowaniu sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym. Sporządzam projekty dokumentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta oraz udzielam porad prawnych. W szczególności świadczę pomoc prawną w sprawach cywilnych z zakresu:

  • zobowiązań (m.in. sprawy o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub szkody na mieniu, w tym odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, sprawy związane z niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej);

  • umów handlowych (m.in. umowy sprzedaży, zamiany, dostawy, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu i dzierżawy, umowy leasingu, umowy użyczenia, umowy pożyczki, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy komisu, umowy przewozu osób i rzeczy, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia, umowy przechowania, umowy składu, umowy poręczenia);

  • prawa własności i innych praw rzeczowych (m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, użytkowania wieczystego, ochrona i przywrócenie posiadania, ochrona własności, zaniechanie immisji);

  • spadków i darowizn (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wykonanie zapisu, uznanie za niegodnego dziedziczenia, umowa darowizny);

  • windykacji należności