Sprawy gospodarcze i handlowe


Jako adwokat świadczę pomoc prawną polegającą na doradztwu i reprezentowaniu klientów w sprawach z zakresu prawa spółek. W szczególności świadczę pomoc prawną w sprawach gospodarczy i handlowy z zakresu:

  • tworzenia, rejestracji bądź likwidacji spółek osobowych i kapitałowych;

  • opiniowania w zakresie zmiany umowy spółki;

  • postępowań upadłościowych i naprawczych;

  • reprezentowania podmiotów gospodarczych w sporach sądowych;

  • redagowania i opiniowania umów;