Specjalizacje


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, obrotu nieruchomościami, rodzinnego i spadkowego,

  • prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności umów w obrocie profesjonalnym, spraw rejestrowych, postępowania upadłościowego i naprawczego,

  • prawa własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych i patentów,

  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności ustalania istnienia stosunku pracy, zaskarżania wypowiedzeń, uzyskiwania odszkodowań,

  • prawa administracyjnego, w szczególności reprezentowanie przed organami administracyjnymi,

  • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w szczególności składanie wniosków oraz pilotowanie toku postępowań komorniczych, składanie skarg i powództw przeciwegzekucyjnych,

  • prawa karnego,

  • prawa wykroczeń i wykroczeń skarbowych, w szczególności wykroczeń drogowych.

Kancelaria Adwokacka Rzeszów – Adwokat Michał Zawisza - usługi prawnicze, windykacja należności, obsługa prawna spółek, obsługa prawna firm, reprezentacja przed sądem, sprawy rozwodowe