Pomoc prawna


Kancelaria oferuje pomoc prawną w postaci:

  • reprezentowania przed sądami i organami administracji,

  • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców,

  • doradztwa i konsultacji prawnych,

  • sporządzania opinii i projektów umów,

  • reprezentowania w toku negocjacji,

  • przygotowywania pism procesowych, wniosków, pozwów, skarg, zażaleń i odwołań,

  • windykacji należności,

  • prowadzenia mediacji i przygotowywania propozycji ugodowych.

Pomoc prawna Prawnik Rzeszów Kancelaria Adwokacka - Adwokat Michał Zawisza